menu
Word Lid
Een programma voor de provincie

De campagne is bijna gelopen en het is duidelijk dat de partij een gevoelige snaar heeft geraakt bij de Vlamingen en de Antwerpenaren in het bijzonder. In haar provinciaal verkiezingsprogramma vat het Vlaams Belang nog eens samen wat prioritair moet aangepakt worden in de provincie Antwerpen.

Het Vlaams Belang heeft zich de voorbije jaren en maanden grondig voorbereid met stevige inhoudelijke congressen en studiedagen, die een kleurrijk pallet aan themabrochures - van economie en mobiliteit tot pensioenen en sport - opleverden. Wie durft nog beweren dat het Vlaams Belang een één-themapartij is? Doorheen de campagne werd ook duidelijk dat de partij een gevoelige snaar heeft geraakt bij de Vlamingen en is uitgegroeid tot een heuse beweging, zoals voorzitter Tom Van Grieken het uitdrukt.

In haar provinciaal verkiezingsprogramma vat de partij nog eens samen wat prioritair moet aangepakt worden in de provincie Antwerpen.

“Het zal u niet verbazen dat de nadruk ligt op minder migratie, meer veiligheid en meer koopkracht. Armoede pakken we niet alleen aan door een bloeiende economie, een zekere energievoorziening en sociale maatregelen, maar ook door import van armoede aan te pakken.” stelt voorzitter en lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Tom Van Grieken. “We hebben ruime aandacht voor politie, de drugproblematiek en de toestand van justitie in onze provincie, zeg maar de erbarmelijke toestand waarin de gevangenissen en justitiehuizen zich bevinden.”

Kamerlijsttrekker Lode Vereeck stelt dat de provincie Antwerpen “van enorm belang is voor de Vlaamse economie met de haven, industriële clusters en energiebevoorrading. We herhalen dan ook ons pleidooi voor kernenergie. Inzake mobiliteit willen we lage-emissiezones en rekeningrijden op de schop en blijft de belangrijkste vaststelling dat de overheid er niet in slaagt om het goederentransport van de weg te halen, waardoor we met zijn allen stilstaan.”

De partij zet ook in op het thema landbouw. “Onze slogan ‘red onze boeren’ is niet vrijblijvend. We bestrijden op elk niveau draken als de Green Deal en de zogenaamde natuurherstelwet.” zegt Europees parlementslid Gerolf Annemans. “Het Vlaams Belang legde zijn oor te luisteren bij de mensen die in de praktijk staan. Uit bedrijfsbezoeken bleek het vergunningenbeleid in Vlaanderen een grote struikelblok. Er klonk een luide roep naar bestaanszekerheid en rechtszekerheid.”

Tot slot zoomt de partij in op letterlijk en figuurlijk investeren in sport in de provincie om het fysieke en mentale welbevinden te bevorderen.

Provinciaal campagnecoördinator Ellen Samyn vat de campagne samen: “Ik ben trots op het traject dat de kandidaten hebben gelopen. We dweilden niet alleen de markten af en deden niet alleen huisbezoeken, maar gingen ook langs bij armoedeprojecten, bij boeren, sportverenigingen, bezochten de haven en het bedrijfsleven en stonden aan fabriekspoorten. Telkens, ook bijvoorbeeld in schooldebatten of op jongerenontmoetingen, viel op dat Vlaams Belang de steun kreeg van de ‘Gewone Vlaming’, de hardwerkende Vlaming, de jonge Vlaming, de Vlaming die vooruit wil en die een toekomst wil. Men beschouwt het Vlaams Belang als een gewone en normale partij die de taal van het volk spreekt en die een alternatief is voor wat nu is en wie nu beleid voert. Het Vlaams Belang verdient deze kans en zal ze ook grijpen als de kiezer het zondag toelaat!”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF