menu
Word Lid
Armoede in Vlaanderen: een hart voor onze mensen

Vandaag vestigde Vlaams Belang de aandacht op de problematiek van armoede in Vlaanderen. Een ruime delegatie Antwerpse parlementsleden en verkiezingskandidaten bracht een bezoek aan De VoedselLier, een plek waar gezinnen in Lier met financiële problemen terecht kunnen voor gratis voedsel, geschonken door andere Lierenaars.

Meer dan één op acht baby’s en peuters in Vlaanderen groeit op in armoede. Ruim dubbel zoveel als twintig jaar geleden. In totaal leven 740.000 mensen in Vlaanderen in armoede of sociale uitsluiting.

Om de aandacht op de problematiek te vestigen, trok een uitgebreide delegatie van parlementsleden en verkiezingskandidaten van Vlaams Belang, waaronder Kamerlijsttrekker Lode Vereeck, Kamerlid Ellen Samyn en Vlaams Parlementskandidaat Bart Van Opstal, samen met Europees kandidate Barbara Bonte en Lierse kandidaten Jan Mortelmans en Ellen Lissens naar De VoedselLier, een lokaal initiatief. Terwijl de OCMW’s in de grootsteden al langer kreunen onder de financiële krapte en werklast, stijgt het probleem immers ook in centrumsteden en zelfs in residentiële gemeenten en op het platteland is er vaak verborgen armoede.

Armoede gaat over meer dan enkel het inkomen en kent vele facetten: wonen, mobiliteit, onderwijs, werk, gezondheidszorg, energie. “Om een krachtdadig armoedebeleid te kunnen voeren, zijn maatregelen binnen al deze domeinen noodzakelijk.” stelt Lode Vereeck. Bepaalde groepen, zoals ouderen, langdurig zieken, alleenstaanden, eenoudergezinnen en werkloze gezinnen worden geconfronteerd met een hoger armoederisico. “In onze korf van maatregelen zitten o.a. maatregelen zoals een fiscale hervorming die de nettolonen drastisch zal doen stijgen om de armoedeval weg te werken of een verhoging van de minimumpensioenen naar 1.799 euro bruto per maand én een verhoging van de uitkeringen tot de armoedegrens.”

Vlaams Belang herhaalt bij monde van kandidaat-Europees parlementslid Barbara Bonte dat massa-immigratie de betaalbaarheid van de sociale zekerheid ondermijnt, maar ook bijvoorbeeld de beschikbaarheid van sociale voorzieningen, zoals sociale woningen. “De systeempartijen kiezen er met bijvoorbeeld een Europees migratiepact voor om de armoede van over de hele wereld te importeren. Duizenden opvangplaatsen voor asielzoekers worden met een vingerknip bijgemaakt, terwijl onze dakloze mensen in de kou slapen en er geen opvang is voor kwetsbare jongeren.” De partij pleit voor een aparte sociale zekerheid voor immigranten, naar Deens model: enkel wie acht jaar in dit land verblijft, minstens drie jaar gewerkt heeft en voldoende kennis van het Nederlands heeft, krijgt toegang tot onze sociale zekerheid.

“Onze sociale zekerheid, waar onze ouders en wijzelf zo hard voor gewerkt hebben, wordt onbetaalbaar en sociale rechten staan in de toekomst onder druk. De eerste verantwoordelijkheid van de overheid is te zorgen voor haar eigen burgers. Hoe hol klinken vandaag de woorden van voormalige ministers van Armoedebestrijding, die de kinderarmoede tegen 2020 gingen halveren?” vult Ellen Samyn aan, lid van de Kamercommissie voor Sociale Zaken.

Vlaams Belang pleit er voor dat de noodzakelijke sociale voorzieningen en publieke diensten voldoende beschikbaar en betaalbaar moeten zijn, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. “De Vlaamse regering bespaarde echter op haar kerntaken, zoals kinderopvang of openbaar vervoer. En dan zijn lokale initiatieven zoals De VoedselLier kleine maar noodzakelijke aanvullingen op een falend beleid” besluit Vlaams parlementskandidaat Ellen Lissens.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF